Kağıt Sektöründe Su Arıtma

kağıt sektöründe su arıtma

Kâğıt sektöründe kâğıt üretiminin her aşamasında büyük miktarlarda su ihtiyacı bulunur. Bu sektörde su arıtma, hem selülozdan kâğıt elde etme esnasında hem de bu işlemler sonrasında atık suların tesisten uzaklaştırılması hususunda oldukça önemlidir. Kâğıt üretimi sırasında kullanılan suyun kalitesi ne kadar iyi olursa selüloz o kadar efektif kullanılır ve selüloz kaybı önlenmiş olur. Bundan dolayı eğer su kalitesi iyi olursa üretimde kullanılan ekipmanların çalışma ömürleri de artmış olur. Bunlara ek olarak atık su arıtma yöntemleri aracılığıyla selüloz geri dönüşümü ve kullanılan suyun üretime tekrar verilmesi sağlandığından maliyet önemli ölçüde düşürülebilir. Yine çevre kirliliği açısından kâğıt sektöründe su arıtma büyük önem arz eder. Üretimde atık suyun yanı sıra ortaya çıkan organik bileşikler çevre kirliliğine neden olur. Su arıtma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için web sitemizi inceleyebilirsiniz.

Kağıt Sektöründe Su Arıtma Nedir?

Çevre kirliliği son yıllarda artarak büyük bir problem haline gelmiştir. Çevre kirliliğinin başlıca sebeplerinden biri olan endüstriyel atıklar alınacak bazı önlemlerle azaltılabilir. Ek olarak su kaynaklarının kirlenmesi ve suyun azalması bakımından da endüstriyel alanlarda su tüketimi önem taşır. Kâğıt üretiminde kullanılacak suyun kâğıtların kaliteli bir şekilde üretilebilmesi için askıda madde miktarına, pH’ına, çözünmüş inorganik madde miktarına, sıcaklık, renk, koku ve bulanıklığına dikkat edilmelidir. Kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisinde atık sular oluşur, bu atık sular çevre kirliliğini önlemek için arıtılmalıdır. Üretim esnasında ortaya çıkan atık suyun içerisinde; klorlu organik bileşikler, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı (suda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması için gereken oksijen), karbonhidrat ve yüksek miktarda tortu bulunur. Yani kâğıt sektöründe yalnızca üretim için değil, üretim sonrasında da su arıtmaya ihtiyaç duyulur. Detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan telefon numarası üzerinden bizi arayabilirsiniz.

Kağıt Sektöründe Su Nerede Kullanılır?

Birçok alanda olduğu gibi kâğıt endüstrisi için de en önemli hammaddelerden biri sudur. Kâğıt sektörü metal ve kimya sektörlerinden sonra tüm dünyada en çok su tüketilen üçüncü sektördür. Ağaç kabukları soyularak gerekli kimyasallarla suyun içerisinde seyreltilir ve bitki lifleri hamurlaştırılır. Bu noktada ağaç, liflerini bir arada tutan maddeden arınmış olur. Elde edilen hamur karıştırıcıya gönderilerek beyazlaştırıcı maddeler ya da renk vermesi için gerekli kimyasallar karıştırılır ve pürüzsüz hamur haline getirilir. Sonrasında hamur sudan arındırılır, preslenir ve kurutulur. Silindirlerden geçirilen hamur sıkıştıkça düz bir şekil alır, bu sayede sudan iyice arınmış olur. Son olarak kâğıt üzerindeki pürüzler de giderildikten sonra kesim aşaması başlar. Su arıtma hakkında aklınıza takılanlar için bize ulaşabilirsiniz.

Kağıt Sektöründe Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Kâğıt sektöründe su arıtma genellikle ön arıtma, fiziksel arıtma ve ikincil arıtma adımlarında oluşur. Eğer arıtılan atık sular daha sonra tekrar kâğıt üretiminde kullanılacaksa daha ileri arıtma yöntemleri de tercih edilebilir. Fiziksel arıtmada ağaç kabuğu parçaları, lif artıkları dolgu ya da kaplama maddeleri gibi askıda katı maddeler %80 oranında giderilir. Aktif çamur sistemleri de kâğıt sektöründe su arıtmada kullanılır. Aktif çamur sistemleri kâğıt sektöründe oluşan atık suların çok yüksek oranda arıtılmasını sağlar. Tesise en uygun arıtma yöntemi ve cihazı için bize ulaşabilirsiniz.

Kağıt Sektöründe Su Arıtma Avantajları

Kâğıt sektörü aşırı su tüketimi ve ürettiği atık sudaki biyolojik olarak parçalanamayan kimyasallar dolayısıyla etkisi çevresel açıdan en güçlü olan endüstriyel alanlardan biridir. Yüksek miktarda su tüketiminin sonucu olarak işlem sonrasında ortaya çıkan atık su miktarı ve bu atık suyun kirliliği de diğer endüstrilere göre daha yüksektir. Bu sebeple kâğıt üretimi sonucunda ortaya çıkan atık sular tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bütün bu sorunlar dikkate alınarak kâğıt üretiminde açığa çıkan atık su, çevresel olarak deşarj edilmeli ya da tekrar kullanılabilmesi için iyileştirilmelidir. Su arıtma ise bu noktada uygulanabilir bir çözümdür. Detaylı bilgi almak için web sitemiziin iletişim sayfasında bulunan telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kâğıt Sektöründe Su Arıtma Neden Önemlidir?

Kâğıt sektörü, bütün dünyada tüm sektörler arasında en çok su tüketen üçüncü sektördür. Üretim sırasında yüksek miktarda su kullanılır ve kullanılan su pek çok işlemden geçerek çeşitli kimyasallarla birleşir. Ortaya çıkan atık su arıtılmadığı takdirde çevre kirliliğine neden olur.

Kağıt Sektöründe Su Arıtma Hangi Aşamalarda Gereklidir?

Kâğıt üretiminde hammadde olan ağacın hamur haline gelirken ve hamur haline geldikten sonra pürüz giderme işleminde su kullanılır. Bu işlemlerde suyun hammaddeye zarar vermemesi için belirli niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler su arıtma yöntemleri ile suya kazandırılır.

Bizi Arayın Whatsapp
Teklif Al
Teklif Al