Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri | Su Arıtma
İçindekiler

  Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

  endüstriyel atık su arıtma sistemleri

  Dünya genelinde kullanılabilen kaynak sularının sınırlı olduğu ve bir gün tükenebileceği herkesin bildiği bir gerçektir. Bu sebeple tüketip sonucunu düşünmeden yaşayamayacağımız temel ihtiyaçlarımızdan olan suların her kullanım sonrasında arındırılması ve tekrar tekrar kullanılması önemlidir. Özellikle de üretim alanlarında kullanılan suların arındırılarak tekrar farklı aşamalarda kullanılması hem maliyeti azaltan hem de çevreyi koruyan yöntemlerdir. Birçok farklı yöntem olmasının yanı sıra her ihtiyaca uygun birbirinden farklı atık su arıtma sistemleri de son yıllarda gelişen teknoloji ile çeşitlenmektedir. Partikül ayrıştırmadan iletkenlik azaltmaya, mikroorganizma yok etmeden yumuşatmaya kadar pek çok farklı yöntem olduğu için her sanayinin ihtiyacı olan sistemi bulmak da oldukça kolaydır.

  Endüstriyel Atık Su Arıtma Nedir?

  Birçok farklı arıtma sistemi vardır. Her suyun ihtiyaç duyduğu arıtma yöntemi farklı olduğu için buna uygun olarak geliştirilen birbirinden farklı sistemler mevcuttur. Genel olarak endüstriyel alanda atık su arıtma sistemleri birkaç aşamadan oluşur. Öncelikle sudaki kil, kireç ve farklı partiküllerin ayrıştırılması için filtreleme yönteminden yararlanılır. Bu sayede bütün yabancı maddelerden arınan su fiziksel olarak temizlenmiş olur. Daha sonra içindeki mantar, bakteri, mikrop gibi mikroorganizmalardan arındırılması gerekir. Bu durumda kimi zaman membran sistemleri kimi zaman kimyasal yöntemler tercih edilebilir. Bu işlemler bittikten sonra tercihe göre su yumuşatma, deiyonizasyon işlemleri uygulanabilir. Kullanılan alana göre ihtiyaç duyulan su arıtma yöntemi farklı olduğu için bu doğrultuda bir tercih yapılmalıdır. Siz de endüstriyel su arıtma sistemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz bize web sitemizde bulunan telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

  Endüstriyel Atık Nedir?

  Başta şehir atık suları olmak üzere hayvansal ve organik maddelerin karıştığı sular, zararsız bakteriler endüstriyel atıkları oluşturur. Bunların karışmış olduğu sular hiçbir zaman arıtılmadan yüzey sularına karıştırılmamalıdır. Bu tip sularda bulunan bakteriler, mikroplar, kimyasallar doğaya ve canlılara ciddi zararlar verebilir. Bütün üretim endüstrilerinde atık sular oluşur ve yine hemen hemen bütün üretim alanlarında atık su arıtma tesisleri ve sistemleri vardır. Şehir kanalizasyon suları, mezbaha atıkları, süt fabrikaları, tekstil ve turizm gibi endüstrilerde ihtiyaç duyulan arıtma sistemleri farklıdır. Kimi endüstrilerde kimyasal karışmış suyun arıtılması gerekirken kimi endüstrilerde de partiküllerin filtrelenmesi gerekir. Su arıtma sistemleri ve daha fazlası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak uzman ekiplerimizi her zaman arayabilir, bilgi alabilirsiniz.

  Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri Faydaları Nelerdir?

  Günümüzde tüm üretim sanayilerinde belirli miktarda su kullanılması gerekir. Özellikle de son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı tatlı su kaynaklarının tükenme ihtimali sebebiyle atık su arıtma sistemi tüm endüstriler için önem arz eder. Bu arıtma sistemlerinin faydaları arasında doğayı korumak yer alsa da uzun vadedeki üretim maliyetini düşürmesi en önemli faydalarından biridir. Aynı zamanda ham suyun işlenme aşamaları düşünüldüğü zaman üretimin kalitesini koruması açısından kullanılan suyun arıtılması hem daha az maliyete hem de standardın devam etmesine sebep olur. Böylece operasyonun verimi artarken her zaman aynı standartta üretim yapılması da sağlanır. Aynı zamanda bazı bölgelerde mevsime bağlı olarak kuraklık yaşanabileceği için bu dönemlerde atık su arıtma sistemlerinden yararlanmak üretimin aksamasının önüne geçer. Bu sayede hem doğayı koruyabilir hem maliyeti azaltabilir hem de uzun vadede kar elde edebilirsiniz. Detaylı bilgi için web sitemizde yer alan telefon numaralarımızdan bize her zaman ulaşabilirsiniz.

  Atık Su Arıtmanın Amacı Nedir?

  Yüzey ve yer altı sularının kullanılmadan önce arıtma işleminden geçirilmesi gerekir. Aynı şekilde bu tükenme ihtimali çok yüksek olan kaynaklarımızı kullandıktan sonra da arıtarak tekrar kullanmamız oldukça önemlidir. Başta endüstriyel alanda kullanılan suların arıtılması gelse de evsel atık sularının da arıtma işleminden geçirildikten sonra tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi birçok açıdan avantaj sağlar. Gerek kimyasal işlem görmüş suların gerek fiziksel işlem görmüş suların arındırılıp tekrar kullanılması ise günümüz teknolojisi ile mümkündür. Bu sadece hem tükenebilen bu kaynakların tekrar tekrar saflaştırılarak kullanılması hem de uzun vadede az maliyetle su tüketilmesi açısından atık su arıtmaları oldukça önemlidir. Endüstriyel alanda kullanılan suların arıtma işlemleri de her alana göre farklılık gösterse de bütün üretim alanları için uygun olan bir arıtma sistemi mevcuttur. Bu sistemlerle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizden yararlanabilirsiniz.

  Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır? 


  Atık su arıtma yöntemleri içerisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik gibi farklı üç seçenek yer alır. Bu noktada atık su arıtma sistemleri firmaları aracılığıyla destek almak mümkündür. Atık su arıtma nasıl yapılır sorusunu atık su aşamalarını anlatarak cevaplayabiliriz. Atık su arıtma işlemleri toplamda 6 aşamadan meydana gelir. Her aşama söz konusu süreç için büyük önem arz eder. 
  Atık su arıtma aşamaları kısaca şu şekildedir; 

  • Dinlendirme
  • Kireç giderme
  • Koagülasyon
  • Havalandırma
  • Klorlama
  • Koku giderme

  Atık Su Arıtma Sistemleri Nelerdir? 


  Günümüzde sürdürülebilirlik açısından önemli bir işlem olan atık su arıtma ile ilgili olarak sıklıkla atık su arıtma sistemleri nelerdir sorusu gündeme gelir. Atık su arıtma sistemleri toplamda 3 farklı yöntemden ibarettir. Fiziksel yöntemler; atık suyun içinde yer alan maddelerin akışkanlık, boyut ya da özgül ağırlık gibi fiziksel özelliklerine kapsamında uygulanır. Bu noktada kum tutucu, ızgara, filtrasyon havuzları ve çökeltme tanklarından yardım alınır. 
  Kimyasal arıtma yöntemi ise atık suyun içinde tespit edilmiş olan maddelerin kimyasal özellikleri kapsamında uygulanır. Bu noktada suyun üzerine ilave edilen kimyasal maddeler ile etkileşime girmelerini imkân sağlamak dâhilinde arıtma işlemi yapılır.
  Biyolojik arıtma tekniğinde de evsel ya da endüstriyel olarak kabul edilen atık sular esas alınır. Bu suların oksijenli ya da oksijensiz bakteriler yardımı sayesinde biyolojik anlamda parçalanması ile arıtma işlemi gerçekleşir. Atık su arıtma sistemleri fiyatları da bu noktada oldukça merak edilen bir konu olur. Söz konusu sistemlerin fiyat aralıkları uygulanacak yönteme göre şekil alır. Dolayısıyla da net bir rakam vermek doğru olmaz. Konuyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için uzmanlarımızı her zaman arayabilir size özel çözümler ve uygun fiyatlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

  Endüstriyel Atık Hangi Yöntemlerle Arıtılmaktadır?

  Üretim alanlarında kullanılan sular kimi zaman fiziksel kimi zaman da kimyasal kirliliğe sahip olur. Özellikle kimyasalların kullanıldığı üretim alanlarında birçok farklı arıtma sistemi tercih edilebilir. Aynı şekilde fiziksel olarak kirlenen sular için de çeşitli arıtma sistemleri mevcuttur. İki ana başlıkta toplayabileceğimiz arıtma sistemleri fiziksel ve kimyasal yöntemler olarak adlandırılabilir. Her endüstrinin ihtiyaç duyduğu arıtma sistemi farklı olduğundan kullanılan alana uygun olan arıtma sistemi belirlenmelidir. Buna uygun olarak hangi sisteme sahip olmanız gerektiğini öğrenmek için bize ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan arıtma sistemini birlikte belirleyebilir, buna uygun bir sisteme ulaşmanızı sağlayabiliriz.

  Kimyasal Yöntemler

  Kimyasal sistemler, suyun sahip olduğu kirlilik kimyasal yöntemlerle ayrıştırılırken suyun biyolojik değişikliğe uğraması anlamına gelir. Bu arıtma sisteminin amacı suda çözünen kirletici maddelerin kimyasal tepkimeler sonucunda çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesidir. Özellikle askıdaki maddelerin yumaklar haline getirilerek çökelmesi sonucu arıtılmasını sağlamak bu yöntemin amaçları arasındadır. Üç farklı kimyasal arıtma sistemi bulunur. Bunlar koagülasyon, flokülasyon ve nötralizasyon işlemleridir.

  Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma (Koagülasyon-flokülasyon)

  Kimyasal arıtma sistemlerinin başında gelen iki yöntem vardır. Bunlardan biri koagülasyon diğeri ise flokülasyon sistemidir. Koagülasyon sistemi, koagülant maddelerin, doğru pH derecesinde atık suya karıştırılması ile sudaki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşmesi sonucu flok oluşumuna hazır hale getirilmesidir. Bu işlem sırasında kimyasal olarak polielektrolitin yanı sıra kireç, alum, demirsülfat ve demir klorür gibi kimyasal maddeler kullanılır. Koagülasyon işleminden doğru sonuç alınabilmesi için yüksek hızlı mekanik karıştırıcılar tercih edilir. Bu işlemden sonra suyun yavaşça karıştırılması ve oluşan partiküllerin birleştirilmesi için flokülasyon işlemi uygulanır. Flokülasyon diğer adıyla yumaklaştırma işlemi ise uygun hızda atık suyun karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi sonucunda oluşturulan küçük partiküllerin birleşmesi ve çökmesi ile flokların oluşturulması işlemidir. Bu işlem sonrasında oluşan yumakların çöktürülmesi için bir havuz yapılır. Koagülasyon, flokülasyon ve çökeltme havuzları tercihe göre birlikte ya da ayrı ayrı inşa edilebilir.

  Nötralizasyon

  Endüstriyel alanlarda kullanılan sular genellikle pH değeri çok düşük ya da çok yüksek olan sulardır. Bu suların tekrar kullanılmadan ya da yüzey sularına karıştırılmadan önce pH değerlerinin ayarlanması gerekir. Çünkü bu şekilde doğaya karışan sular canlılara zarar vererek ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur. Bu yüzden de sudaki pH değerinin 6 ila 9 aralığına getirilmesi için nötralizasyon yönteminden yararlanılır. Bu işlem kısaca asidik ve bazik karaktere sahip olan atık suların çevre ile uyumlu bir pH değerine getirilmesi için asit ve baz takviyesi işlemi olarak adlandırılabilir. Nötralizasyon yöntemi, atık suyun karışacağı çevreye uygun pH değerine ulaşması, biyolojik arıtma öncesi uygun pH değerine sahip olması ve kimyasal çöktürme işlemlerine uygun pH değerlerinin sağlanması için oldukça gerekli bir yöntemdir.

  Fiziksel Arıtma Yöntemleri

  Suda bulunan tüm partiküllerden arındırma işlemi olarak da adlandırılan fiziksel arıtma, kimyasal arıtma işleminden önce tercih edilen bir yöntemdir. Suyun içindeki yüzen ve çökebilen maddelerin uzaklaştırılması için kullanılır. Fiziksel arıtma sistemlerinde arıtılacak olan suyun kirlilik durumuna ve atık suyun içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterse de 4 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; ızgaralar, elekler, kum tutucular ve dengeleme işlemleridir.

  Izgaralar

  Bu sistem genellikle atık suyun akış hattı üzerine montajlanır. Geçirilen malzemenin boyutuna bağlı olarak ızgaraların aralıkları değişebilir. Bu ekipmanları seçerken dikkat edilmesi gereken önemli özellikler arasında debi, akışkanlık özellikleri, çubuk aralıkları, ızgaralama yüzeyi ve yük kayıpları sıralanabilir. Manuel ya da otomatik olarak temizleme seçenekleri de bulunan bir sistemdir. Tercih edilen ızgaraların özellikleri atık suyun içeriğine bağlı olarak değişeceği için ihtiyaç duyulan tüm değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

  Elekler

  Bu sistem ise ızgaralarda tutulan büyük maddelerin haricinde daha küçük boyutlu olan maddelerin ayrıştırılması için tercih edilir. Katı maddelerin arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin ızgaralardan sonra azatılması amacıyla kullanılır. Bu elekler çubuk ızgaraların önüne ya da damlatmalı filtrelerin arkasına yerleştirilebilir.

  Kum Tutucular

  Atık suda bulunan yoğunluğu organik maddelere nazaran daha yüksek olan ve biyolojik olarak parçalanamayan kum, çakıl, metal ve cam gibi maddelerin tamamı kum olarak adlandırılır. Bu malzemelerin ayrıştırılmasının sebebi ise arıtma sisteminde bulunan pompa ve boruların aşınmasına, kanal ve boruların tıkanmasına ve çamur arıtma ünitelerinin tıkanmasına sebep olmasıdır. Uzun vadede ciddi zararlara sebep olabilen bu maddelerin ayrıştırılması işleminde tercih edilir.

  Dengeleme

  Son aşama olan dengeleme ise biyolojik sisteme çok yüklenmenin önüne geçebilmek amacıyla organik yük dalgalanmalarının oluşmasını engellemek için kullanılır. Bu yöntem sayesinde yeterli pH değerleri sağlanırken nötralizasyon sistemi için gereken kimyasal madde miktarını dengelemek amacı taşır. Aynı zamanda biyolojik sisteme toksik madde girişini engelleyerek sistemin belirli bir standartta çalışmasına yardımcı olan bir aşamadır.

  Su arıtma sırasında hangi aşamalardan geçer?

  Ham suyun belirli arıtma sistemlerinden geçerek saflaştırılması gerekir. Öncelikle fiziksel arıtma sistemlerinden geçerek suda bulunan askıda katı madde, kil, kireç gibi partiküllerden arındırılması oldukça önemlidir. Bu işlem sonrasında su tüm partiküllerden arındırılarak sahip olduğu bakteri, mikrop gibi organizmalardan arındırılması işlemlerinde geçilebilir. Bu aşamada kimyasal arındırma işlemleri tercih edilir. Her yöntem kendi içinde farklı aşamalara sahiptir. Bu sebeple ihtiyaç duyulan su arıtma yöntemlerine karar verirken kullanılacak sanayinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu durumda ihtiyaç duyduğunuz arıtma yöntemine sahip olmak isterseniz web sitemizin iletişim sayfasında bulunan telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

  Endüstriyel Atık Nedir? Şehir atık suları, hayvansal ve organik maddelerin karıştığı sulardır.
  Atık su arıtma yöntemleri nelerdir? Kimyasal ve fiziksel olarak iki temel başlıkta adlandırılabilir.
  Sıkça Sorulan Sorular

  Endüstriyel atık sular nelerdir?

  Bu sular genellikle fiziksel ya da kimyasal olarak kirliliğe sahip olan sulardır. Özellikle üretim sanayilerinde kullanılan sular belirli oranlarda kirliliğe maruz kaldığı için gerek yüzey sularına karışmadan önce gerekse tekrar kullanılmadan önce arındırılması gerekir. Bu üretim endüstrilerinde kullanılan suların tamamına endüstriyel atık sular denir. Bu atık sular birçok farklı endüstride oluşabileceği gibi yıkama, pişirme, ısıtma, ayırma, taşıma ve kalite kontrol işlemleri sırasında meydana g

  Atık su arıtma nasıl çalışır?

  Atık suların arıtma işlemlerinde ön arıtma, ikincil arıtma ve üçüncül arıtma üniteleri tercih edilir. Burada işlemler birbirini takip edecek şekilde yapılır. Sıranın doğru ve düzenli olması son derece önemlidir. Aksi takdirde verimli arıtma işlemi yapılamaz. Atık su arıtma işlemlerinde tek bir yöntem tercih edilmez. Aynı anda üç yöntem harmanlanıp dahi uygulanabilir.

  Atık su arıtma yöntemleri nelerdir?

  İki ana başlıkta toplanan bu atık su arıtma sistemleri kimyasal ve fiziksel olarak adlandırılabilir. Kimyasal arıtma yöntemlerinde suyun ayrıştırılması işlemi sırasında kimyasal maddelerden yararlanılır. Fiziksel arıtma yöntemlerinde ise suya karışan tüm partiküllerin arındırılması işlemidir ve suyun fiziksel olarak temizlenmesi amaçlanır.

  Bizi Arayın Whatsapp
  Teklif Al
  Teklif Al