mekanik filtrasyon

Mekanik Filtrasyon

Arıtmada kimyasal ya da farklı bileşenler kullanılmadan tamamen fiziksel yöntemlerin kullanılmasına mekanik arıtma denir.

İçindekiler

Arıtmada kimyasal ya da farklı bileşenler kullanılmadan tamamen fiziksel yöntemlerin kullanılmasına mekanik arıtma denir. Mekanik filtrasyon ile atık sulardaki yağ ve kaba kirletici maddelerin mekanik düzeneklerle sudan uzaklaştırılmasını sağlar. Fiziksel filtrasyon olarak da adlandırılan mekanik filtrasyon sistemlerinde bulunan uygulama üniteleri şunlardır:

  • Izgara
  • Elek
  • Dengeleme Havuzu
  • Kum Tutucusu
  • Yüzdürme Sistemleri
  • Çöktürme Havuzu

Mekanik Filtrasyon Nedir?

Standart atık su arıtma tesislerinde ön arıtma işlemlerini gerçekleştiren mekanik filtrasyon sistemleri suda yüzen ya da çökebilen yağ, elyaf, talaş, plastik, kum, taş ya da metal gibi atıkları fiziksel yöntemlerle eler.

Genel arıtma mekanizmanın ön eleme birimi olarak çalışan mekanik filtrasyon tamamen fiziksel yöntemlerle arındırma yapar. Kimyasal ilave olmadan atık sudaki kaba malzemeleri sudan ayırır. Su arıtma sistemlerinde mekanik filtrasyonun genel arıtmaya faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Atık su tesisinde meydana gelen kirlilik yükünü azaltır.
  • Sistemde bulunan yağ ya da katı olan atıkların birikmesini önler.
  • Ekipmanların daha iyi çalışmasını sağlayarak, ömrünü uzatır.
  • Atık su arıtma sisteminin de çalışma verimini artırır.

Mekanik Filtrasyon Çeşitleri

Mekanik filtrasyonda filtreleme yapan üniteler suyun niteliklerine, barındırdığı kirletici maddelerin özelliklerine göre düzenlenebilir. Mekanik filtrasyonda ön arıtmada ızgara ve elekler kumlanılır. Izgara ve elek çeşitleri uygulamaya göre değişebilir.

Kaba ızgaralar, çubuk ızgaralar, ince ızgaralar ve öğütücüler fonksiyonel olarak tercih edilebilir. Mekanik ekipmanların aşınmasını önlemek için kum tutucular kullanılmaktadır. Mekanik filtrasyon ilk eleme ünitesi olarak işlerken çeşitli birimler ve çeşitli yöntemlerle çalışır.

Mekanik Filtrasyonda Arındırma Aşamaları

Askıda katı maddeleri sudan arındırmak için mekanik filtrasyon belli aşamalardan oluşur. İlk aşamada suyun içersindeki kaba malzemeler elek ya da kalbur tamburu ile elenir. Kaba ve ince eleklerle gerçekleştirilen elemeden kalan kalıntılar yıkama tesisinde ortadan kaldırılır.

İkinci aşama kum toplayıcı aşamasıdır. Kum, cam veya taş gibi maddeler sedimantasyon tankında toplanarak ayrıştırılır. Havalandırmalı kum toplayıcı suda bulunan yağları proses havası ile sudan uzaklaştırır.

Sonraki aşamada yuvarlak kum toplayıcı santrifüj kuvvetiyle kalan maddeleri arındırır. Meydana gelen birincil çamur taze çamur hunisine gönderilir ve yüzer çamur kanalından eritme kulesi denen üniteye ulaştırılır. Mekanik filtrasyon kirliliğin %30 veya %40’nı fiziksel olarak arındırmayı sağlar.

Mekanik Filtrasyon Sistemleri

Suda askıda tutulan ya da çökebilen katı kirletici maddeleri yakalayarak sudan arındıran mekanik filtrasyon sistemleri alternatif modellerde düzenlenebilir. Arıtılacak suyun niteliklerine ve su arıtma amacına göre farklı sistem kurulumları tercih edilebilir.

Kum, kil gibi suyun özgül ağırlığından daha ağır olan tüm partiküller mekanik filtrasyon sistemleriyle arındırılabilir. Mültimedya kum filtre sistemi 10 mikron hassasiyetine kadar etkili olan mekanik filtrasyon sistemidir. Çok çeşitli alanlarda etkili fiziksel filtrasyon çözümü olarak kullanılabilir. Mekanik filtrasyon sistemlerinde ızgaralar, elekler, kum tutucular ve dengeleme mekanizmaları sistemin verimli şekilde çalışması için gereklidir.

Mekanik filtrasyon sistemi kurulurken su analizleri, su kaynağı, su arıtma amacı gibi kriterlere göre sistem üniteleri düzenlenir. proses koşullarına, ihtiyaçlara, su analizlerine, su arıtma amacına ve diğer birçok teknik detaya göre planlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mekanik Filtrasyon Ne Demek?

Izgaralar, elekler, kum tutucular, dengeleme havuzları, yüzdürme ve çökertme sistemleri kullanılarak tamamen fiziksel olarak arındırma yapan filtrasyon sistemi demektir.

Mekanik Filtrasyon Mikropları Arındırır mı?

Mekanik filtrasyon kaba maddelerin sudan arındırılmasını sağlar. Kum, kil, yağ, metal, taş, tortu gibi partiküller mekanik düzeneklerle sudan arındırılır. Kimyasal bir işlem olmadığından mikropların tamamen yok olmasını sağlamaz. Bir tür ön arıtma işlemidir.

Mekanik Filtrasyon Avantajları Nelerdir?

Mekanik filtrasyonla tüm yüzün ve çöken katı kirletici maddeler sudan arındırılır. sistemde yağ ve katı atıkların birikmesi önlenir. Mekanik filtrasyon, arıtma sisteminde kullanılan ekipmanların ömrünü uzatarak sistemin çok daha verimli çalışmasını sağlar.

01 Ağustos 2022

Yorum Yap
Herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan siz olun.
Yorum Yap
Bizi Arayın Whatsapp
Teklif Al
Teklif Al