atık su arıtma nasıl yapılır?

Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Evsel atık sular için genellikle fiziksel ve biyolojik yöntemler tercih edilir.

İçindekiler

Atık su arıtma işlemi genel olarak 3 ana yöntemle yapılır. Bu yöntemler:

 • Fiziksel arıtma,
 • Kimyasal arıtma,
 • Biyolojik arıtma, şeklindedir. 

Evsel atık sular için genellikle fiziksel ve biyolojik yöntemler tercih edilir. Endüstriyel atık sular için ise üretim alanından ötürü suyu kirleten madde esas alınarak kimyasal yöntem kullanılır. Bu yöntemler, atık su arıtma tesislerinde tek başına değil uygulanmaz. Genellikle karma halinde ve birbirlerini destekleyecek biçimde uygulanır. 

Atık Su Arıtımı Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Fiziksel arıtma tekniği; atık su içinde yer alan maddelerin boyut, akışkanlık veya ağırlık fiziksel özelliklere göre uygulanır. Fiziksel arıtma tekniğine şu üniteler kullanılır;

 • Izgara
 • Çökeltme tankı 
 • Kum tutucu
 • Filtrasyon havuzu

Kimyasal arıtma tekniğinde; atık sudaki maddelerin kimyasal özellikleri kapsamında, üzerine eklenmiş kimyasal maddeler ile etkileşimlerini sağlama amacıyla arıtma yapılır.

Biyolojik arıtma tekniğinde ise; atık suyun içinde çözünen organik kirleticiler biyokimyasal reaksiyonlar aracılığıyla uzaklaştırılır. Bu teknikte çoğu zaman biyolojik filtre, anaerobik sistemler, aktif çamur ve stabilizasyon havuzları kullanılır.

Atık Su Arıtma Neden Yapılır?

Atık su arıtmasındaki temel amaç; atık suyun kimyasal, fiziksel, ekolojik ve bakteriyolojik özellikleri değişmeden teknikler aracılığıyla kirletici maddelerden temizlenmesidir. Fiziksel arıtma teknikleri ise atık suyun içinde yüzen ya da dibine çökmüş katı maddelerin uzaklaştırılması amaçlanır.

Biyolojik ve kimyasal teknikler ile de organik maddeler ve metallerin uzaklaştırılması hedeflenir. Bu yöntemler ile giderilemeyen kirletici maddelerden suyun arındırılması için ise ileri düzey atık su arıtma sistemleri kullanılır.

Atık su arıtımı sadece içme suyunun temizlenmesi için kullanılmaz. Atık suyun içindeki kirletici maddeler, suya ihtiyacı olan sistemlerin hatasız biçimde çalışmalarını engeller. Bu amaçla da arıtma yöntemi olarak; ızgara, kum tutucu, elek ve dengeleme havuzları tercih edilir. Atık suyun içinde yer alan katı parçaların tutulup uzaklaştırılması ve mekanik teçhizatın korunması amacıyla bu sistemler önemlidir.​

Atık Su Çeşitleri Nelerdir?

Atık su çeşitlerine göre arıtma yöntemleri de değişiklik gösterir. Bu nedenle atık su çeşitlerini bilmekte fayda vardır. Bu çeşitler kısaca şöyledir:

 • Siyah su
 • Evsel atık su
 • Gri su
 • Soğutma suyu
 • Endüstriyel su
 • Prosesten gelen atık su
 • Temizlikte oluşan atık su
Sıkça Sorulan Sorular

Evsel Atık Sularda Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Evsel atık sularda atık su arıtma işlemi sırasında; ön arıtma, ikincil arıtma ve üçüncül arıtma üniteleri kullanılır. Ön arıtma aşamasında; birbirini düzenli biçimde takip edecek halde kaba ve ince çubuk ızgaradan geçirme işlemi yapılır. Sonrasında debi ölçümü yapılıp atık su terfi edilir. Ardından kum tutucudan geçirilip ön çökeltme havuzlarda da toplama işlemleri yapılır. İkincil arıtma aşamasında; biyolojik arıtma, dezenfeksiyon ve son çökeltme havuzları işlemleri yapılır. Üçüncül arıtmada a

Ön Arıtmada Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır?

Ön arıtmada atık su arıtma işlemi için bazı üniteler kullanılır. Bu ünitelerin kullanım amacı ise farklıdır. Kaba organik ve inorganik maddelerin atık suyun içinde ayrılması için kaba ızgaralar kullanılır. Suyun içinde daha küçük maddelerin iyice ayıklanması için ince çubuklu ızgaralar tercih edilir. Atık suda bulunan kum veya çakıl gibi çökebilen maddeler, kum tutucu ile uzaklaştırılır. Atık suyun içinde kalan askıdaki katı maddeleri uzaklaştırmak için ise ön çökeltme havuzları kullanılır. Atı

20 Haziran 2022

Yorum Yap
Herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan siz olun.
Yorum Yap
Bizi Arayın Whatsapp
Teklif Al
Teklif Al