sağlık alanında kirli su arıtma sistemleri

Sağlık Alanında Kirli Su Arıtma Sistemleri

Sağlık sektöründe kirli su arıtma sistemleri kullanmanın önemi nedir?

İçindekiler

Sağlık sektöründe kirli su arıtmanın standartları oldukça önemlidir. Her sektörün birbirine benzemeyen kirli su özellikleri arıtma sistemlerinin de özelliklerini belirler. Sağlık alanında laboratuarlarda, hastanelerde, diyaliz merkezlerinde ve daha birçok farklı alanda farklı özelliklere sahip saf suya ihtiyaç duyulur. Medikal ve laboratuar su arıtma sistemleri ultra saf suyu elde etmenin güvenilir yöntemleridir.

Sağlık alanında kirli su arıtma sistemlerinin nasıl olması gerektiği kullanım alanlarına göre ve suyun analiz sonuçlarına göre belirlenir. Örneğin; diyaliz ünitelerinde distile yani her açıdan saflaştırılmış suyun kullanılması gerekir. Sağlık alanında kirli su arıtma sistemleri medikal su arıtma sistemleridir. Kuyu ve deniz suyu reserve osmos sistemleri ile ultra saf suyun elde edilmesi sağlanır. Diğer sektörlerden farklı olarak sağlık sektöründe suyun hijyeniklik standartları oldukça yüksektir. Sağlık alanında kullanılan kirli su arıtma sistemleri sadece suyun organik ve inorganik maddelerden arınmasını değil aynı zamanda suda bakteri ve mikroorganizma oluşumunun da engellenmesini sağlar.

Sağlık Alanında Kirli Su Arıtma Sistemlerinin Kullanıldığı Alanlar

Sağlık sektöründe çeşitli alanlarda hizmet veren merkezler bulunur. Sağlık ürünlerinin imalatı, serum ve ilaç üretimi, sağlık bantları üretimi, vücut solüsyonları üretimi hastaneler, klinikler, patoloji laboratuarları gibi birçok sağlık alanında kirli su arıtma sistemleri kullanılır. Bu alanlarda hem temiz suyun daha saf ve hijyenik olması için arıtma yapılır hem de atık suyun zararlarından korunmak için atık su arıtılması yapılır.

Sağlık alanında kirli su arıtma sistemlerinden elde edilen suyun çok geniş kullanım alanı bulunur. Sağlık ürünlerinin imalatından serim ve ilaç üretimine, sağlık bantları üretiminden vücut solüsyonlarının üretimine ve diyaliz ünitelerine kadar sağlık sektörünün birçok alanında bu arıtılmış suları kullanmak mümkündür.

Sağlık sektöründe ilaç üretimi önemli ve kritik bir alandır. Bu sebepledir ki ilaç üretimi atık su arıtma sistemleri, çok daha etkin filtreleme ve teknolojilere sahiptir. Laboratuarlarda yapılan tahlillerin sonuçlarının doğru çıkması için saf su kullanılması gerekir. Ekipmanlarının temizlenmesi için de dezenfeksiyona uygun saf ve hijyenik suya ihtiyaç vardır. Sağlık alanında kirli su arıtma sistemleri sayısız ihtiyaca uyun suyun elde edilmesini sağlar. Her açıdan saflaştırılmış, distile suyun elde edilmesi için kullanılan arıtma sistemleri ihtiyaca bağlı olarak değişebilir. Nötralizasyon ve dezenfeksiyon sistemleri ile tıbbi atıklar şehir kanalizasyonuna doğru bertaraf edilir. Atık yönetmeliğine uygun şekilde bu işlemler gerçekleştirilir. Sağlık alanında kirli su arıtma sistemlerinden biri de hemodiyaliz su arıtma sistemleridir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hemodiyaliz Su Arıtma Yönergesinin yanında Avrupa Farmakopesi’nin belirlediği değerlere uygun şekilde diyaliz ünitelerinin arıtılması önemlidir. Bu arıtma sistemi, diyaliz hastaları için kullanılan suyun hastalara toksik olan maddelerden arındırılmasını sağlayan arıtmadır. Hastanelerde ise ters osmos sistemleri, merkezi filtrasyon, ultra saf su sistemleri, ön filtrasyon yumuşatma ve ileri filtrasyon sistemleri biyolojik su arıtma ve gri su arıtma sistemleri gibi yöntemler kullanılır.

Sağlık Alanında Kirli Su Arıtma Sistemleri Nasıl Belirlenir?

Sağlık sektörünün çeşitli alanlarında çeşitli ham su çeşitleri kullanılır. Suyun kimyasal özellikleri analiz edilerek, ultra saf su elde edilmesi için gerekli sistem nitelikleri belirlenir. Sağlık alanında kirli su arıtma sistemleri ihtiyaç duyulan suyun kalitesine göre de değişir. Örneğin; diyaliz su arıtma sistemlerinde kullanılan filtrasyon sitemi farklıdır.

Su arıtma sisteminin tasarlanması ve uygulanması için fizibilite çalışmalarının yapılması gerekir. Hastanelerde birden fazla su arıtma sistemi kullanılır. Tıbbi atık sular için de atık su arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulur. Sağlık alanında kullanılan kirli su arıtma sistemleri filtrasyon, dezenfeksiyon ve yumuşatma ile suyun kalitesini artırır. Tercih edilecek sistemin nasıl olması gerektiği profesyonel analizler sonucunda belli olur. Yasal yönetmeliklerinde belirttiği arıtma standartları vardır.

Sağlık alanında kullanılan kirli su arıtma sistemlerinden hangisinin sizin merkeziniz için uygun olduğunu öğrenmek için firmamızın uzman desteğinden yararlanabilirsiniz. Ekonomik, kolay kullanılabilen, yasalara uygun arıtma yapan, müdahale gerektirmeyen, otomatik ve verimli sistemi sizin için belirleyerek projesini hazırlayabiliriz.

26 Mayıs 2022

Yorum Yap
Herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan siz olun.
Yorum Yap
Bizi Arayın Whatsapp
Teklif Al
Teklif Al