i̇leri atıksu arıtımı

İleri Atıksu Arıtımı

Atıksu arıtma projeleri kaynakların dönüştürülmesi ve sürdürülebilir enerji kullanımları açısından önemlidir.

İçindekiler

Atıksu arıtma projeleri kaynakların dönüştürülmesi ve sürdürülebilir enerji kullanımları açısından önemlidir. Gelişmiş ülkelerde atık su arıtma zorunlu çevresel projeler arasında yer alır. İleri atıksu arıtım teknikleriyle atık suların birinci kalite temiz suya dönüştürülmesi mümkün olur.

Sanayide, endüstri faaliyetlerinde ve yaşam alanlarında kullanılan suyun kirlenmesiyle oluşan arık sular tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Arıtılmamış atık sular çevre kirliliğine ve zararlı mikropların üremesine neden olur. Bu nedenle de atık suların arıtılması hem çevre ve doğa hem de toplum sağlığını ilgilendiren çok önemli bir konudur. Endüstriyel atık su arıtımı için kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ön arıtım yöntemler
 • İleri arıtım yöntemleri
 • Fizikokimyasal arıtım yöntemleri
 • Biyolojik arıtma sistemleri

İleri Biyolojik Atık Su Arıtması Nedir?

Biyolojik arıtma sistemleri suyun içindeki kirleticilerin niteliklerine göre farklı uyulama seçenekleri sunar. Sulardaki katı maddeler tanecik boyutlarına göre sınıflandırılır. Biyolojik arıtma işlemi genellikle mekanik arıtmayla birlikte uygulanır. Çözünmüş ve kolloid haldeki kirletici maddeler biyolojik arıtma yöntemleriyle aerobik ya da anaerobik şartlara karakterize edilir. Aynı zamanda organik maddeler de zararsız formlara dönüştürülür. Aerobik, anaerobik ve fakültatif olarak sınıflandırılan 3 çeşit biyolojik arıtma sistemi vardır.

Biyolojik arıtma sistemlerinde kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Aktif Çamur Sistemleri
 • Akışkan Yataklar
 • Anaerobik Kontak Reaktörleri
 • Damlatmalı Filtreler
 • Dönen Biyodiskler
 • Dolgulu Kolon Reaktörleri
 • Havalandırmalı Lagünler
 • Oksidasyon Hendeği ve Oksidasyon Havuzu
 • Yukarı Akımlı Çamur Reaktörleri

İleri Atıksu Arıtımı Yöntemleri

Atık suların ileri düzeyde arındırılmasını sağlayan ileri arıtım yöntemler fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemlerinin son aşamasıdır. Kaynağına göre atık suların nitelikleri ve arındırılma kriterleri değişir.

Atık suyun analizine göre hangi arıtma yöntemlerinin gerekli olduğu belirlenebilir. Endüstriyel atık sular zararlı kimyasallar içerebilir. Kirletici maddelerin kimyasal, fiziksel, biyolojik özelliklerine göre farklı arındırma yöntemleri tercih edilir.

Atık suların ileri arıtım yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kimyasal Çöktürme
 • İyon Değiştirme
 • Adsorbsiyon
 • Elütrasyon
 • Ters Ozmoz
 • Ultrafiltrasyon
 • Elektrodiyaliz
 • Fosfor Giderimi
 • Azot Giderimi

 

İleri Atık Su Arıtımı Hangi Aşamalarla Gerçekleşir?

İleri atıksu arıtımında kullanılan yöntemler atık suyun analiz raporlarına göre belirlenir. Atık suyun içeriğindeki kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde özellikleri arıtmada kullanılacak yöntemleri belirlemeyi kolaylaştırır. 

Prosesinize uygun olan, gerekli ileri atıksu arıtma yöntemlerini belirlemek için Fairats uzmanlığından yararlanabilirsiniz. Firmamız ileri su arıtma sistemlerinde uzman desteği ile yüksek verimli, ekonomik çözümler bulmanızı sağlar. Bulunduğunuz bölgeye göre örneğin Antalya su arıtma hizmetleri ile İstanbul'daki su arıtma hizmetleri birebir aynı olmamakla birlikte genel olarak ileri arık su arıtma aşamaları şu şekilde gerçekleşir;

 • Askıda katı maddelerin giderilmesi
 • Amonyak oksidasyonu
 • Azot ve nitratın giderimi
 • Biyolojik fosforun giderimi
 • Hem N hem de P’nin bir arada giderimi
 • Fiziksel ve kimyasal yöntemler ile azot giderimi
 • Kimyasal ilavesiyle fosforun giderimi
 • Hem toksik bileşik hem de refraktör organiklerin giderimi
 • Çözülmüş olan inorganik katıların giderimi
Sıkça Sorulan Sorular

İleri atıksu arıtma yöntemleri nasıl belirlenir?

İleri atıksu arıtma yöntemleri atık suya yapılacak analizlerle belirlenebilir. Atıksu kaynağına göre suyun içerdiği kirletici maddelerin karakterleri de değişir. En uygun ve etkili arıtma yöntemleri analizler sonucunda ortaya çıkar.

İleri atıksu arıtımı proses ve işlem seçimi neye göre yapılır?

Proses ve işlemler belli faktörler göz önüne alınarak seçilir. Bunlar; atık suyun özelliği, çeşitli proses ve işlemler sonrasında uygulanabilirliği, deşarj standartları, çeşitli sistemlerin hem çevresel hem de ekonomik fizibilite olanaklarına bakılarak seçim yapılır.

İleri atıksu arıtımı neden gereklidir?

Atık sularda bulunan organik maddeler, askıda katı maddeler, inorganik maddeler ve sentetik bileşikler çevre, doğa ve insan açısından büyük tehlikeler barındırır. Bu nedenle de ileri atıksu arıtımının uygulanması oldukça önemlidir.

26 Temmuz 2022

Yorum Yap
Herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan siz olun.
Yorum Yap
Bizi Arayın Whatsapp
Teklif Al
Teklif Al