çamurlu suyu arıtma

Çamurlu Suyu Arıtma

Çamurlu su içeriğinde katı partiküller yoğundur. Aynı zamanda çamurlu su daha farklı kirletici maddeler de içerebilir.

İçindekiler

Çamurlu su içeriğinde katı partiküller yoğundur. Aynı zamanda çamurlu su daha farklı kirletici maddeler de içerebilir. Çamurlu suyu arıtmak için mekanik filtrasyon ve çeşitli filtrasyon yöntemleri kullanılabilir.

En sağlıklı ve etkili yöntem suyun analizine göre belirlenecek yöntemdir. Çamurlu suyu ön filtreleme ile berrak ve kirden arınmış hale getirebilirsiniz. Ancak berraklık ve çamurdan arınma tamamen sağlıklı ve temiz su elde ettiğiniz anlamına gelmez.

Çamurlu suyu arıtması ile içme suyu kalitesinde su elde edilmek isteniyorsa ters ozmoz arıtma yöntemi kullanılmalıdır. Büyük tesislerde ileri dezenfektasyon gerektiren çamurlu sular için klor gazı gibi kimyasal uygulamalar gerekebilir. Çamurlu suyun ne amaçla arıtılacağı, su kaynağının nitelikleri, suyun kimyasal analizleri gibi kriterler çamurlu suyu arıtma sistemlerinin tercihini belirleyen kriterlerdir.

Çamurlu Su Nasıl Temizlenir?

Temel olarak çamurlu suyu arıtmak için kullanılan sistemler belli fonksiyonel ünitelerden oluşur. Her bir aşama suyun kalitesini ve kullanılabilirliğini arttırmak için özgün işlemler gerektirir. Su arıtma. sistemlerinde kullanılan temel arıtma aşamaları şu şekildedir:

 • Çöktürme süreci (ağır katı parçacıklar temizler)
 • Hızlı filtrasyon (çöktürme tankında tutunmayan daha küçük-hafif parçacıklar temizlenir)
 • Yumaklaştırma (mikroorganizma gibi çok küçük parçacıklar arındırılır)
 • Dezenfeksiyon (genellikle serbest klor ile mikroorganizmaları ortadan kaldırır)
 • Havalandırma (istenmeyen gazlar giderilir)
 • Aktif karbon ile adsorpsiyon (tat ve koku sorunlarını giderir)
 • Yavaş kum filtrasyonu (kirli deri denen canlı ve ölü mikroorganizmalar arındırılır)
 • Yumuşatma (iyon değişimi, kireç ile çöktürme ve ters ozmoz)

Suyun Kirli Olduğunu Nasıl Anlarız?

Sağlıklı ve temiz su berrak, kokusuz, renksiz, tortusuz olmalıdır. Dışarıdan bakıldığında fiziksel olarak suyun berraklığı bir aşamaya kadar anlaşılabilir. Suyun içersinde yüzün gözle görülür tortular olabilir ya da suyun kokusu ve tadı kötü olabilir. Gözle görülmeyen, kokuyla ya da tatla anlaşılmayan kirlilikler ise ancak suyun analiz edilmesiyle ortaya çıkarılabilir.

Suyun içerisinde bulunan tüm bileşenlerin belli eşik değerleri vardır. Bu değerlerin üzerinde olan kimyasal sonuçlar suyun kirli ve zararlı olduğunu gösterir. Atık sularda bile doğaya karışınca büyük tehlikelere yol açabilecek kimyasallar bulunabilir. Hem şebeke sularının hem de atık suların arındırılması insan, doğa ve çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Su kalitesi ile ilgili standartlar insani tüketim amaçlı kullanılan sular, içme suları, atık sular gibi farklı su çeşitleri için farklı değerlere göre belirlenmiştir.

Suyun kalitesine göre sınıflandırılması şu şekildedir:

 • I Sınıf-Yüksek Kaliteli Su
 • II Sınıf-Az Kirlenmiş Su
 • III Sınıf-Kirlenmiş Su
 • IV Sınıf-Çok Kirlenmiş Su

Çamurlu Suyun İçinde Ne Var?

Kum, toz ve toprak gibi maddelerin suyla karışması ile çamur meydana gelir. Ancak çamurlu suyun içinde ne olduğu kesin cevaplanacak bir soru değildir. Çünkü farklı kaynaklardan, farklı yollardan gelen çamurlu sularda çok çeşitli katı maddeler, organizmalar, gazlar, kimyasallar olabilir. Bu sebeple de çamurlu suyu arıtma sistemleri suyun niteliğine bağlı olarak değişir. Bu doğrultuda Antalya'da su arıtma hizmetleriyle İstanbul'da yapılan su arıtma teknolojileri farklılık gösterebilir.

Çeşmelerden akan çamurlu sularda boru artıkları gibi plastik ya da metal maddeler olabilir. Çamur ve katı maddelerin özelliklerinin analiz edilmesi çamurlu suda ne gibi içerikler olduğunu gösterir. Kum, köpük, yağ veya metal tuzları gibi birçok farklı organik ve inorganik madde, bakteriler, mikroplar çamurlu suyun içeriğinde bulunabilir. Örneğin; endüstriyel üretimde kullanılan şebeke suyu çamurluysa üretim yapılan sistemdeki kimyasallar ya da ortam kirleticileri suya karışmış olabilir. Çamurlu suyu arıtma sistemi için suyun ne amaçla kullanılacağı çok önemlidir.

Çamurlu su hiçbir zaman sadece kum, toz ve topraktan oluşmaz. İçeriğinde onlarca farklı madde barındırır. Su kaynağına ve suyun geçtiği kanallara göre çamurlu suda bulunan maddeler de değişir. Çamurlu suyu arıtma kullanılacak arıtma sistemleri de suyun kimyasal, fiziksel, biyolojik değerlerine göre tercih edilmelidir. Çamurlu suyu arıtma ve daha fazlası hakkında bilgi almak için uzmanlarımızı iletişim sayfamızdaki irtibat numaralarından her zaman arayabilirsiniz.

12 Ağustos 2022

Yorum Yap
Herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan siz olun.
Yorum Yap
Bizi Arayın Whatsapp
Teklif Al
Teklif Al